Na jednym poziomie Les Miserables to kryminał, w którym nieustające Inspektor Javert obsesyjnie dąży do zbiegły skazaniec Jean

Valjean. Na innym poziomie, jest to dramat z przestępstwa, kary i rehabilitacji na tle panoramiczny opis społeczeństwa francuskiego po Napoleona. Ale przede wszystkimprzede wszystkim arcydzieło Hugo jest o metafizycznej walki dobra

i zła w duszy każdego człowieka. Jest to prośba o sprawiedliwość społeczną, polityczną oświecenia i miłości osobowych.
Amazon Sales Rank: # 4342132 w Książki Opublikowany: 1999/07 Język oryginału: angielski Ilość przedmiotów: 2 Oprawa: Audio Cassette